Menyval

spelagolf

Lokala regler

Följande lokala regler gäller för allt spel på klubben om inte annat beslutats för en specifik tävling. Tidvis kan tillfälliga lokala regler gälla och dessa anslås.

Out of bounds (Regel 27)
a. Intern out of bounds definierad av vit-svarta pinnar mellan hål 13 och hål 18 gäller endast vid spel av hål 18. Vid spel av andra hål är pinnarna oflyttbara hindrande föremål.

Vattenhinder (Regel 26)
a. Omarkerade diken och dammar är sidovattenhinder.

Mark under arbete (MUA) (Regel 25-1)
a. Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som MUA.
b. MUA-områden varifrån spel är förbjudet identifieras av blå/vita pinnar.
c. Vit spraylinje runt om ett område definierar gränsen för MUA.
d. Myrstackar.
e. Skador i bunker såsom blottade stenar, gropar eller fåror, orsakade av rinnande vatten.
f. Jordfasta stenar och berg i dagen på en finklippt del av spelfältet.

Flyttbara hindrande föremål (Regel 24-1)
a. Stenar i bunkrar.

Oflyttbara hindrande föremål (Regel 24-2)
a. Objekt identifierade med orange markering.
b. Alla avståndsplattor och avståndspinnar och alla skyltar
c. Elstängsel är oflyttbara hindrande föremål och en spelare vars boll är på banan får, utom när bollen är i ett vattenhinder, ta lättnad utan plikt för störande inverkan av elstängsel enligt Regel 24-2.

Oflyttbara hindrande föremål nära green
Lättnad för störande inverkan av ett oflyttbart hindrande föremål (OHF) får tas enligt Regel 24-2. Därutöver, om en boll ligger på spelfältet och ett OHF på eller inom två klubblängder från greenen och inom två klubblängder från bollen ger störande inverkan på spellinjen mellan bollen och hålet får spelaren, utan plikt, ta lättnad på följande sätt: Bollen måste lyftas och droppas på den närmaste punkt från där bollen låg, som (a) inte är närmare hålet, (b) inte har ett OHF i spellinjen och (c) inte är i ett hinder eller på en green.
Om spelarens boll ligger på green och ett OHF inom två klubblängder från green ger störande inverkan på hans puttlinje, får spelaren ta lättnad på följande sätt: Bollen måste lyftas och placeras på den närmaste punkt från där bollen låg, som (a) inte är närmare hålet, (b) inte har ett OHF i puttlinjen och (c) inte är i ett hinder. Bollen får rengöras när den lyfts.
Undantag: En spelare får inte ta lättnad enligt denna lokala regel om störande inverkan av någonting annat än OHF gör slaget uppenbart ogörligt.

Oflyttbart hindrande föremål med droppzon
Skyddsnätet på hål 6, bakom green är ett oflyttbart hindrande föremål (OHF). Om en boll ligger i detta OHF eller om det påverkar spelarens stans eller området för hans avsedda sving eller om det är känt eller så gott som säkert att en boll som inte hittas är i detta OHF får spelaren, utan plikt, antingen fortsätta enligt Regel 24-2 eller 24-3 eller droppa en boll i droppzonen. En boll som lyfts enligt denna regel får rengöras.
Vid droppning i droppzon måste den droppade bollen först träffa en del av banan inom droppzonen. Den droppade bollen är i spel, om den stannar inom två klubblängder från den punkt där den först träffade en del av banan, även om den rullar ut ur droppzonen eller närmare hålet. Droppning och omdroppning se Regel 20-2 och Bilaga 1 Del A 6 Anmärkning.

Boll som oavsiktligt rubbas på green
Regel 18-2, 18-3 och 20-1 ändras enligt följande:
När en spelares boll ligger på green utgår ingen plikt om bollen eller bollmarkeringen oavsiktligt rubbas av spelaren, hans partner, hans motspelare eller någon av deras caddies eller utrustning. Den rubbade bollen eller bollmarkeringen måste återplaceras enligt regel 18-2, 18-3 och 20-1. Denna lokala regel tillämpas bara när spelarens boll eller bollmarkering ligger på green och oavsiktligt rubbas.
Anmärkning: Om det kan fastställas att spelarens boll på green rubbas av vind, vatten eller någon annan naturlig orsak såsom tyngdkraftens inverkan, måste bollen spelas som den ligger från sitt nya läge. En bollmarkering som rubbas under sådana omständigheter återplaceras.

Avståndsmätare (Regel 14-3)
En spelare får skaffa sig information om avstånd genom att använda en avståndsmätare. Om en spelare under en fastställd rond använder en avståndsmätare för att även bedöma eller mäta andra förhållanden, som skulle kunna påverka hans spel (tex nivåskillnader, vindstyrka, osv), bryter spelare mot Regel 14-3.

Organisk del av banan (Regel 13-1)
a. Alla stengärdsgårdar är en organisk del av banan. Lösa stenar får inte tas bort ur gärdsgårdarna.

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln)
Matchspel – Förlorat hål; Slagspel – Två slag

2018-03-15 REGEL & HANDICAPKOMMITTÉN

 

 

Bli medlem i Västerviks Golfklubb

Bli medlem i Västerviks Golfklubb

Vi välkomnar nya medlemmar till vår klubb. Läs mer om våra medlemsformer och avgifter.

Följ våra tävlingsgolfare

Följ våra juniorer och elitspelare

Vi har flera duktiga spelare som är ute på olika tourer. Läs mer om våra tävlingsgolfare...

Företagsgolf / Bli sponsor

Bli partner / Företagsgolf

Business through golf - Dra nytta av golfen i ditt företag!. Läs mer här.