Menyval

klubben

Idrottsliga mål

  • Idrott är en fysisk aktivitet, som människor utför för att få motion och rekreation eller för att uppnå tävlingsresultat.
  • Idrott skall inriktas på att utveckla individen positivt i såväl fysiskt och psykiskt som i socialt och kulturellt avseende. 
  • Idrott skall utformas och organiseras så att den i någon form blir tillgänglig för alla och att den kan ge varje utövare tillfredsställelse med hänsyn till vars och ens värderingar.
  • Idrott skall organiseras enligt demokratiska principer, varvid individuellt inflytande och ansvarstagande eftersträvas i gemensamma angelägenheter.
  • Idrott skall verka som internationellt kontaktmedel och respektera alla människors lika värde.


Klubbens mål
Västerviks golfklubb är en ideell förening, vars syfte är att bereda sina medlemmar tillfälle att utöva golfsport i enlighet med Idrottens mål och inriktning.

Bli medlem i Västerviks Golfklubb

Bli medlem i Västerviks Golfklubb

Vi välkomnar nya medlemmar till vår klubb. Läs mer om våra medlemsformer och avgifter.

Aktiviteter för medlemmar

Följ våra juniorer och elitspelare

Våra kommittéer har många olika aktiviteter för dig som medlem. Läs mer om medlemsaktiviteter...

Företagsgolf / Bli sponsor

Bli partner / Företagsgolf

Business through golf - Dra nytta av golfen i ditt företag!.