Menyval

Tävling

Tävlingsvillkor from 1/7 2020

Följande är de regler som Västerviks GK har upprättat för att hålla tävlingar under de restriktioner som FHM, RF och SGF har presenterat.

Personligt ansvar, deltagare och funktionärer

 • Tävlingsdeltagare ska anlända till klubben tidigast en timme före utsatt starttid.
 • Tävlingsdeltagare ska lämna klubben senast en timme efter slutförd rond.
 • Tävlingsdeltagare och funktionärer ska följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att undvika trängsel under tiden de är på klubben.
 • Deltagare eller funktionär som inför eller under tävling känner av eller uppvisar symtom på sjukdom är skyldig att omgående avbryta tävlingen och lämna tävlingsområdet.
 • Rekommendationer från tävlingskommittén är att samtliga låter flaggstången stå kvar i hål under hela tävlingen.
 • Rekommendationer från tävlingskommittén är att samtliga undviker att använda bunkerkrattorna, men att samtliga jämnar till bunkersanden med foten innan man går ur bunkern.
 • Klubben har beslutat att personer i riskgrupper får delta i klubbtävlingar.

Hantering scorekort

Vilket alternativ som används vid respektive tävling avgör tävlingsledaren för aktuell tävling.

Alternativ 1:

 • Personliga scorekort skrivs ut från GIT.
 • Alla i bollen hämtar sina scorekort 10min före utsatt starttid. För att undvika att deltagarna ska byta scorekort delas de ut till markören som ska föra scoren. Startern ska använda handskar vid utlämning av scorekort.
 • Efter slutförd rond går bollen till scoring area och där läser de upp sina scorer för inmatning i GIT. Markör och spelare verifierar att scoren är rätt innan de lämnar scoring area.
 • Scorekortet behöver inte lämnas in till tävlingsledningen.

Alternativ 2:

 • En spelare i bollen skriver samtliga scorer.
 • Alla deltagare skriver sina egna scorer.
 • Efter ronden verifierar alla sina egna scorer på det gemensamma scorekortet, verbalt.
 • Det gemensamma scorekortet lämnas in i brevlåda för scorekort.
 • Tävlingsledningen hanterar scorekorten med handskar under inmatning i GIT.

Prisutdelningar

Klubben kommer inte hålla samlade prisutdelningar som avslutning av tävlingarna. Priserna kommer istället finnas i shopen för utlämning till pristagare. Vinnarna av priser presenteras på hemsida och Facebook sida.

I övrigt spelar vi enligt gällande regelbok och lokala regler, inklusive tillfälliga lokala ordningsföreskrifterna.

pdfKlicka på den här länken för att öppna pdf filen

Bli medlem i Västerviks Golfklubb

Bli medlem i Västerviks Golfklubb

Vi välkomnar nya medlemmar till vår klubb. Läs mer om våra medlemsformer och avgifter.

Aktiviteter för medlemmar

Följ våra juniorer och elitspelare

Våra kommittéer har många olika aktiviteter för dig som medlem. Läs mer om medlemsaktiviteter...

Företagsgolf / Bli sponsor

Bli partner / Företagsgolf

Business through golf - Dra nytta av golfen i ditt företag!.